De bewakingen zijn grotendeels gedraaid, de eerste vorst is voorspeld en het is nog maar 52 dagen tot kerst. We maken ons op voor een relatief rustige winterperiode.

Als Vaarcommissie proberen wij de nieuwsbrief zo informatief en leuk als mogelijk te houden. Heb je hiervoor leuke suggesties, laat het ons weten! Hierbij de nieuwsbrief voor de maanden november en december.

In deze nieuwsbrief o.a. informatie over de bewakingen, trainingen, de regionale oefening van de RVR Hollands Midden van 28-10-2017, Serious Rescue 2017 en werving.

Bewakingen

In de intro is het al even aangehaald. De meeste bewakingen zitten er weer op. Enkel de sinterklaasintocht van Gouda op 18 november staat nog op het programma. Voor 19 november stond er een bijstandsverzoek van de Reddingsbrigade Bergen op Zoom, deze komt echter te vervallen.

Volgend jaar gaan we er weer met goede moed tegenaan. Een aantal verzoeken zijn al binnengekomen, de rest zal in de loop van de winter en komend voorjaar weer binnenkomen.
Naamloos 1
Trainingen

Als Goudse Reddingsbrigade zijn wij continu bezig met het verhogen van de kwaliteit van onze diensten. Hierbij vormt de waterhulpverlening geen uitzondering. Graag zouden wij dan ook willen kijken om specialistische trainingen aan jullie aan te kunnen gaan bieden.

Afgelopen regionale oefening van de RVR Hollands Midden hebben we een theoretische training ''hulpverlening aan duikers'' georganiseerd. Dit is heel goed ontvangen. Wij willen dit voor de toekomst ook lokaal aanbieden. Hierbij valt te denken aan trainingen op het gebied van hulpverlening aan duikers, hulpverlening aan watersporters of varen in ondergelopen gebied.

De komende tijd zullen wij kijken hoe wij dit vorm kunnen geven. Als je hiervoor goede input of suggesties hebt horen wij dat graag.
Naamloos 2
Regionale oefening RVR Hollands Midden - 28 oktober

''Het is 28 oktober. In het kader van de NRV 2.0 worden de deelnemende brigades getraind en geschoold om aan te kunnen sluiten bij de Veiligheidsregio Hollands Midden. In het onderliggende kader van Vakbekwaamheid worden dan ook diverse workshops en voorlichtingen gegeven. Die middag zouden de eenheden het water op gaan om eens wat gebiedskennis op te doen. Die situatie veranderd wellicht enigszins.''

Bovenstaande enscenering is het enige dat de eenheden meegekregen hebben voor deze oefening. Het kan namelijk in de praktijk ook goed voorkomen dat er weinig bekend is over het ontstaan of verloop van een incident.

In de praktijk werden een aantal scenario's aan de eenheden voorgeschoteld. Het eerste scenario was de noodzakelijke evacuatie van een aantal personen in een woonwijk welke door een overstroming was afgesloten van de buitenwereld. Verderop in deze woonwijk bevonden zich een aantal immobiele slachtoffers. Tevens mochten de eenheden de opgedane theorie voor wat betreft de hulpverlening aan een duiker in de praktijk brengen. De koude omstandigheden en de logistieke uitdagingen zorgden voor koude slachtoffers. Uiteindelijk is wel iedereen gered en naar de noodopvang van het Rode Kruis gebracht. Genoeg leerpunten voor de lokale brigades en de organisatie. We kunnen weer aan de slag!
Naamloos 3
Serious Rescue

Dit jaar zullen wij als Goudse Reddingsbrigade voor de 6e keer deelnemen aan Serious Rescue voor Serious Request. Naast dat dit een mooie gelegenheid is om je in te zetten voor het goede doel, is het ook zeer gezellig en kun je wat vaaruren maken.

Serious Rescue vaart vanuit Meppel naar Apeldoorn op 17, 18 en 19 december 2016. Het thema ofwel doel van Serious Request van dit jaar is: “In conflictgebieden, zoals in Nigeria en de Democratische Republiek Congo, maar ook na natuurrampen, zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van 3FM Serious Request sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met hun familie en brengen ze hen weer thuis.''

Er zijn nog plaatsen. Dus als je mee wilt, meld je dan snel aan! De reeds ontvangen aanmeldingen zijn verwerkt en er zal zondag meer hieromtrent gecommuniceerd worden.

Werving

Als Vaarcommissie zijn we 7 dagen per week hard aan het werk om de waterhulpverlening zo goed en leuk als mogelijk te maken. Op dit moment doen Kirsten, Dion en ondergetekende er alles aan om de doelstellingen te halen. Uiteraard zouden we het nog leuker vinden als er waterhulpverleners zijn die de commissie willen versterken.

Lijkt het je leuk om ons te helpen met lopende projecten, dan horen wij dat graag. Je kunt dat zo klein houden of groot maken als je zelf wilt.

Ook als je nog iemand weet die het leuk zou vinden om deel te nemen aan de waterhulpverlening horen wij dat graag, want zonder jullie redden we het niet.

Agenda Waterhulpverlening:

Datum:           Dag:           Activiteit:

18 november  zaterdag    Bewaking Sinterklaasintocht Gouda
20 november  maandag   Vergadering RVR HM Werkgroep Opleiden, Trainen en Oefenen
24 november  vrijdag       Vaarcommissievergadering november
25 november  zaterdag   Themabijeenkomst Waterhulpverlening
8 december   vrijdag        Vaarcommissievergadering december
16 december  zaterdag    Serious Rescue
17 december  zondag      Serious Rescue
18 december  maandag   Serious Rescue
19 december  dinsdag     Serious Rescue

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat