Het mooie weer nadert, de eerste bewakingen komen weer in zicht, we kunnen weer gaan varen! De originaliteit van de inleiding laat wellicht wat te wensen over, maar dat is bijzaak. Door deze nieuwsbrief willen we jullie een duidelijk inzicht geven in onze werkzaamheden.
Als Vaarcommissie proberen wij de nieuwsbrief zo informatief en leuk als mogelijk te houden. Heb je hiervoor leuke suggesties, laat het ons weten! Hierbij de nieuwsbrief voor de maanden mei en juni.

In deze nieuwsbrief o.a. informatie over de bewakingen, bestuurlijke zaken, de nieuwe vertrouwenscontactpersonen, diverse activiteiten en de facebookgroep.


Bewakingen

Bodegraven is terug van weggeweest, de oude vertrouwde triatlon van Nieuwkoop vindt weer plaats en ook bij de Iron Man in Maastricht zijn we weer aanwezig. Dit zijn enkele van onze parels van bewakingen. Het doet ons deugd dat, mede door het uitbreiden van onze naamsbekendheid en het landelijke netwerk, wij kunnen merken dat wij jaarlijks steeds meer terugkerende bewakingen hebben, een goed teken!

De volgende bewakingen staan weer open:

Drakenbootwedstrijd Oudewater - 13 mei
Triatlon Nieuwkoop - 21 mei
Zwemwedstrijd Culemborg - 9 juli
Open Water wedstrijd Bodegraven - 15 juli
Iron Man Maastricht - 5/6 augustus

Ook krijgen wij naar alle waarschijnlijkheid nog Gouda Waterstad, de Goudse Singelswim, Gouda Drijft (weg), de Goudse Mijl en de Sinterklaasintocht binnen, hier horen jullie meer over zodra dit bekend is.

mei juni
Heb je zin om te bewaken, meld je aan!


Bestuurlijke zaken

Woensdag 19 april heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Hierbij waren Remmelt Daling (voorzitter) Christiaan Atres (vice-voorzitter) en Ellis van Liempt (commissaris) allen aftredend en herkiesbaar. Allen zijn ter vergadering herkozen, proficiat!


Vertrouwenscontactpersonen

Wellicht voor sommigen de ''ver-van-m'n-bed-show'', maar zeker het vermelden waard. In het licht van onze verenigingsdoelstellingen en de daarmee verbonden implementatie van Code Blauw, is het bestuur op zoek gegaan naar twee vertrouwenscontactpersonen.

Vanaf heden hebben wij dan ook twee (een mannelijk en een vrouwelijk) vertrouwenscontactpersoon, kortweg VCP. Dit zijn Jan Willem Meijer en Margreet van Nieuwkoop. Zij zijn te bereiken op het e-mailadres dat op de website aangegeven staat. Heb je iets vervelends waar je over wilt praten, of heb je een probleem, dan kun je altijd contact met hun opnemen.


Activiteiten

Dan zijn er ook nog diverse activiteiten, welke geen bewaking zijn, maar absoluut wel leuk en belangrijk zijn voor de waterhulpverlening. Een tweetal zaken willen wij toch even met jullie delen.

Ook voor dit seizoen zijn er weer een aantal leden welke hebben aangegeven dat zij graag willen varend redden. Voor hen, en voor de bewakers, welke nog niet hebben bewaakt, zullen we een waterhulpverleningsdag organiseren. Hier zullen zij kennismaken met de waterhulpverlening en het materiaal van de GRB. De datum hiervoor volgt zo snel mogelijk!

Ook zullen wij aanwezig zijn bij de 112dag / veiligheidsdag / open dag brandweer Nieuwerkerk aan den IJssel in, jawel, Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 1 juli 2017. Hierbij zullen wij voorlichting geven over de (Goudse) Reddingsbrigade en wellicht nog wat leden werven. Natuurlijk krijgen jullie hier nog een e-mail over van Kirsten, maar lijkt het je leuk om hier bij te zijn, stuur ons dan alvast een e-mail.
Waterhulpverlening of toch...?

Is het nu waterhulpverlening of varend redden? Van oudsher is altijd gesproken over het varend redden. Tegenwoordig komen jullie steeds vaker de term waterhulpverlening tegen. Deze term gebruiken wij steeds vaker, omdat deze meer bekendheid geniet bij onze hulpverleningspartners en past in de landelijke trend. Daarnaast houden wij ons niet enkel bezig met het varen, maar ook het uitvoeren van looppatrouilles, een stukje zwemmend redden en het schrijven van protocollen omtrent waterhulpverlening.


Facebookgroep

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gesproken over een sociaal platform, een facebookgroep. Inmiddels kent deze groep 8 leden. Leuk, maar nog geen doorslaand succes. Lijkt het je leuk om lid te worden van deze groep, laat het dan even weten met een e-mailtje, WhatsApp bericht of spreek Kirsten, Dion of mij (Kevin) even aan in het zwembad.


Agenda Varend Redden


Datum Dag           Activiteit:
13 mei zaterdag  Bewaking Drakenbootrace Oudewater
19 mei vrijdag     Vaarcommissievergadering mei
20 mei zaterdag  Onderhoudsdag loods
21 mei zondag    Bewaking Triatlon Nieuwkoop
27 mei zaterdag  Opleidingsdag Lifeguard
  9 juni vrijdag      Vaarcommissievergadering juni
19 juni maandag Vergadering RVR Hollands Midden Werkgroep Opleiden, Trainen en Oefenen

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat