Redden zit in ons bloed. Bij de Goudse Reddingsbrigade bestrijden we de verdrinkingsdood, op voor ons alle mogelijke manieren. Naast het aanbieden van zwemlessen, zijn wij ook actief als hulpverleners op of rond het water. Waterhulpverlening, ook wel Varend Redden genoemd, is een belangrijk onderdeel van de Goudse Reddingsbrigade. Alle activiteiten binnen de waterhulpverlening bij de Goudse Reddingsbrigade worden verzorgt door de Vaarcommissie en het bestuurslid Waterhulpverlening.

Na de watersnoodramp in 1953 werd besloten een gedeelte de reddingsbrigades in Nederland uit te rusten reddingsboten vanuit Reddingsbrigade Nederland. Deze reddingsboten zijn speciaal ontwikkeld voor de hulpverlening op het water (waterhulpverlening).

Het hele jaar door verzorgt de Goudse Reddingsbrigade, soms in samenwerking met andere reddingsbrigades, preventief toezicht bij evenement op, in of rond het water. Zo zijn wij te vinden met de Sinterklaasintocht in Gouda, de Singelswim in Gouda, de triatlon van Nieuwkoop, de Iron Man in Maastricht en Sail Amsterdam. Voornoemde evenementen zijn slechts een greep uit de vele evenementen waar wij de waterveiligheid verzorgen.

Om al deze toezichttaken te verzorgen moeten we natuurlijk voldoende getrainde Lifeguards hebben. De Vaarcommissie verzorgt daarvoor opleidingen en oefeningen, zowel lokaal als regionaal. Regionaal werkt de Goudse Reddingsbrigade samen onder de Regionale Voorziening Reddingsbrigades - Hollands Midden (RVR-HM). Hierin vind er overleg en samenwerking plaats op het gebied van bestuurlijke aangelegenheden en waterhulpverlening.

De Goudse Reddingsbrigade beschikt voor deze activiteiten over professionele materialen zoals een langzame en een snelle reddingseenheid, een hulpverleningsvoertuig, communicatiematerialen, hulpverleningsmiddelen en professionele vrijwilligers.

Alle bovenstaande taken komen samen in onze alarmploeg. Onze alarmploeg staat 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om ingezet te worden bij grote watergerelateerde rampen in Nederland. Hierbij valt voornamelijk te denken aan hevige overstromingen. Onze alarmploeg maakt deel uit van de Nationale Reddingsvloot. Taken die wij als alarmploeg uit kunnen voeren zijn het verkennen, evacueren, verlenen van eerste hulp, logistieke taken en het uitvoeren van zoekacties. Dit alles voor een waterveilig(er) Nederland.Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat