Voor de derde keer heeft het CDA Gouda aan drie vrijwilligersorganisaties een bescheiden gift gegeven als teken van waardering voor hun inzet voor Gouda.
De Goudse ReddingsBrigade heeft uit hande van, de nieuwe lijsttrekker van het CDA Gouda, Huibert van…

Lees meer: Gift uit Ton van Huutfonds

Met de overgang naar het nieuwe zwembad, zijn ook de kosten voor het zwemwater gestegen. Graag wil de Goudse Reddingsbrigade de tarieven zo laag mogelijk houden. Sport.Gouda geeft ons daarom de mogelijkheid om een deel van de kosten van het…

Lees meer: oproep hulp horeca/bhv

Jubilaris 2013

Voor het begin van de algemene ledenvergadering zijn de leden die 10, 25, 40, 50 en 60 jaar lid zijn van de vereniging gehuldigd. Aan Wilma de Keizer werd ook de Bondspenning uitgereikt.

De jubilarissen zijn:

10 jaar lid: Tom…

Lees meer: Jubilaris 2013

Serious Rescue 2013
Dit jaar willen we weer met de bondsvlet van de GRB deelnemen aan Serious Rescue. Vorig jaar hebben we € 1050,- kunnen bijdragen ter bestrijding van wereldwijde babysterfte. Dit jaar willen we proberen dit bedrag te overtreffen en daarmee kindersterfte…

Lees meer: Serious Rescue 2013

Bus GRB in Waddinxveen
De Kardinaal Alfrinkschool in Waddinxveen, de basisschool waar onze kinderen op zitten hebben ieder schooljaar 3 weken lang een project.
Dit jaar was het thema ‘water’. In die drie weken kwam alles aanbod wat met dit thema te maken heeft.…

Lees meer: Bus GRB in Waddinxveen


Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat