Huldiging 16 april
Voorafgaand aan de algemenenleden vergadering zijn de volgende leden gehuldigd:
 
10 jaar lid  
J.R. Bouter V.E. Atres
R. van Tok J.J. Buitelaar
D. Schoonveld M.E. van Schaik
S. Kortlever M.W.A.A. Buis  
K.C. Groenendijk S. Both
K.S. van…

Lees meer: Huldiging 16 april

In februari hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de tribune in het Groenhovenbad alleen nog gebruikt mag worden als iemand van ons toezicht houdt. U heeft gemerkt dat vrij snel na deze mededeling de tribune weer toegankelijk was…

Lees meer: Toegang tribune Groenhovenbad

Bezoek CDA aan de GRB
De Goudse reddingsbrigade heeft op 30 november een gift ontvangen van € 200,- uit het Ton van Huut fonds. Dit is het fonds van het CDA Gouda voor verenigingen of organisaties die zich inzetten voor de jeugd in Gouda. Van…

Lees meer: Bezoek CDA aan de GRB

Vrijwilligerspenning
De heer K.C.S. Mooijenkind ontving, op donderdag 13 maart, uit handen van de burgermeester Milo Schoenmaker de vrijwilligerspenning van de stad Gouda.
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgermeester en wethouders…

Lees meer: Vrijwilligerspenning

Beste Leden,
Wij hebben deze week bericht ontvangen van Sport. Gouda dat de tribune in het Groenhovenbad alleen nog gebruikt mag worden als iemand van ons toezicht houdt, anders wordt de tribune afgesloten.
 
Reden hiervoor is, citaat directeur Sport.Gouda:
'Omdat wij…

Lees meer: Toegang tribune


Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat