Het einde van het jaar is in het zicht. En natuurlijk willen wij dat feestelijk afsluiten met alle kinderen. En wat is er leuker dan met de hele familie te zwemmen? Daarom mag deze week (dinsdag 18 december en vrijdag 21 december) iedereen mee met de kinderen om er een gezellig zwemfeest van te maken!

Opa’s & oma’s, vaders & moeders, broertjes, zusjes, nichtjes, neefjes, tantes & ooms, iedereen is welkom bij het familiezwemmen! We zullen zorgen dat er wat materiaal in het zwembad ligt waarmee kan worden gespeeld. Verder is het aan iedereen zelf om te doen en laten wat je wil in het water.

Uiteraard zijn alle instructeurs er ook gewoon, dus mocht u nog vragen hebben, schroom dan vooral niet om een praatje aan te knopen!
We hopen u allen te zien in het zwembad om gezellig te spelen/zwemmen met uw kinderen!

Familiezwemmen

Namens alle aanspreekpunten van de dinsdag en vrijdag
Volker, Marco, Chantal, Marije en Tamara


Sponsors

In/uitloggen

Inloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat