codeblauw

Wat is er fijner dan met een veilig en vertrouwd gevoel je sport, je hobby, of zelfs je passie te beoefenen? Wij menen als bestuur dat het één van onze voornaamste taken is om dit voor iedereen mogelijk te maken en houden. Want als iedereen respectvol met elkaar omgaat, en iedereen zich veilig kan voelen, dan maakt dat de vereniging fantastisch.

Om er voor te zorgen dat de Goudse Reddingsbrigade een vereniging is en blijft waarin iedereen zichzelf thuis voelt, of waarin iedereen zich veilig zal gaan voelen, gaan wij aan de slag met Code Blauw. Vanuit het bestuur hebben we de werkgroep Code Blauw opgericht. De werkgroep bestaat uit twee bestuursleden; Suzanne Kortlever en Kevin de Jonge, en onze vertrouwenscontactpersonen; Margreet van Nieuwkoop en Jan-Willem Meijer.

Maar wat is Code Blauw? Code blauw is kortgezegd een pakket aan maatregelen dat er aan bijdraagt dat iedereen kan sporten of leszwemmen in een veilige, respectvolle en sportieve omgeving. Als vereniging zijn wij al op de goede weg; wij hebben de afgelopen tijd twee nieuwe vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Ook vragen wij voor onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Bij een verklaring omtrent gedrag bekijkt het Ministerie van Veiligheid en Justitie of er bezwaren zijn om een persoon bepaalde werkzaamheden te laten doen. Maar het kan altijd nog beter!

Voor een sportief en veilig zwemklimaat kunnen we als bestuur alleen de randvoorwaarden creëren. De veilige en respectvolle verenigingscultuur verzorgen we met elkaar. Enkele voorbeelden van zaken die wij willen realiseren zijn; een omgangsprotocol, een incidentenprotocol, een tuchtreglement maar vooral veel voorlichting en bewustmaking van het feit dat er echt wel risico's zijn bij een zwemvereniging.

We zullen dan ook starten met een Risicoanalyse. Deze analyse zal dienen als nulmeting. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen waar onze aandacht in hogere mate naar uit dient te gaan. Hier zullen wij leden en ouders voor benaderen, want wie kan ons beter vertellen wat wij kunnen verbeteren dan de leden die wekelijks bij ons actief zijn, of de ouders die wekelijks kijken naar hun lerende of sportende kinderen.

Er ligt veel werk voor ons, maar wij hopen als bestuur, en als werkgroep, de vereniging nog plezieriger te maken, voor al onze leden.

Namens de werkgroep Code Blauw,
Kevin de Jonge

Sponsors

In/uitloggen

Inloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat