Familiezwemmen

Het einde van het jaar is in het zicht. En natuurlijk willen wij dat feestelijk afsluiten met alle kinderen. En wat is er leuker dan met de hele familie te zwemmen? Daarom mag deze week (dinsdag 18 december en vrijdag…

Lees meer: Familiezwemmen

Ouder-Kind Zwemmen

Beste ouders,

Elke week gaan uw kinderen weer met enthousiasme naar het zwembad. Trekken de badkleding en kleren aan en plonsen 3 kwartier in het water. Maar wat doen ze eigenlijk die 3 kwartier en wat leren ze allemaal? Om…

Lees meer: Ouder-Kind Zwemmen

Nieuws uit het zwembad maart 2018Iedereen is geslaagd
Op zaterdag 10 maart was het laatste examen “oude stijl” voor de diploma’s A, B en C.
Alle 26 A-kandidaten, 14 B- kandidaten en 18 C-kandidaten zijn geslaagd voor hun diploma. Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie diploma!…

Lees meer: Nieuws uit het zwembad maart 2018

Na het grote succes van afgelopen jaren keert dit jaar voor jullie terug de interne marathon!
Dit jaar gaat hij plaats vinden op vrijdag 13 april van 21.00 tot 01.00 uur.
Je kunt je team opgeven of je…

Lees meer: Interne marathon 2018

Vrijdagavond praatje aug.17Hallo iedereen,
Hierbij wil ik mij voorstellen als het nieuwe aanspreekpunt Zwem ABC op de vrijdagavond.
Ik ben Chantal Groenendijk, 22 jaar en ik heb net mijn opleiding tot verpleegkundige afgerond. Ik zwem al jaren bij de reddingsbrigade en vind het…

Lees meer: Vrijdagavond praatje aug.17


Sponsors

In/uitloggen

Inloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat