Binnenkort start er weer een basisopleiding Eerste Hulp. De lessen worden gegeven op donderdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in het Groenhovenbad. De eerste les is op 6 december 2015. De examendatum staat voorlopig gepland op 28 april 2016. In het totaal kunnen er maximaal 12 cursisten deelnemen aan deze opleiding. Life Saver 2 kandidaten hebben voorrang op de inschrijving. Vanaf Life Saver 2 is het EHBO diploma namelijk een vereiste om examen te mogen zwemmen.

Wil je de Basisopleiding Eerste Hulp bij de GRB volgen?
Geef je dan voor zondag 1 november 2015 op door het onderstaande inschrijfformulier in te vullen. Daarna ontvang je meer informatie over het lesrooster en de praktische gang van zaken. De kosten van deze opleiding bedragen in totaal € 89,50. Dit is opgebouwd uit € 39,50 voor het boekenpakket en materiaalkosten en € 50,00 examenkosten. De kosten voor het boekenpakket en de materiaalkosten zullen geïncasseerd worden op het moment dat de cursus is gestart. Het examengeld zal medio april worden geïncasseerd.

Minimale leeftijd
Om examen te mogen doen moet je op de examendatum (28 april 2016) minimaal 16 jaar zijn. Het is mogelijk om compensatie aan te vragen op het moment dat je 15 jaar bent op de examendatum. Je hebt dan wel toestemming nodig om de cursus te mogen volgen van je ouder(s) of verzorger(s).


Let op:
De inschrijving voor deze opleiding is gesloten. Voor vragen kan je contact opnemen via ehbo[at]goudsereddingsbrigade.nl

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat