IMG 2903a
In 2012, en al ver daarvoor hebben de toenmalig voorzitter en haar bestuur veel inspanningen geleverd om voor de Goudse Reddingsbrigade een geschikt onderkomen te vinden. Vele jaren zijn sindsdien verstreken, tot 2016. In dat jaar kwam er definitief een doorbraak in de impasse.


In 2016 is de Goudse Reddingsbrigade veel in de kranten verschenen, niet alleen vanwege hun bijdrage aan diverse evenementen op, aan of in het water, maar ook vanwege de huisvesting.

Na grote inspanningen van de gemeenteraad van Gouda, de SP in het bijzonder, het college van Burgemeester en Wethouders en alle leden van de GRB, was het dan zo ver. Op 1 december 2016 zijn de sleutels van een nieuw onderkomen ontvangen. Twee dagen later is het materiaal overgebracht naar de loods. De daaropvolgende twee maanden is er zeer hard gewerkt aan het eigen maken van de loods, met een fantastisch resultaat.

Op 28 januari 2017 vond de officiƫle opening plaats. In het bijzijn van de Burgemeester van Gouda, het hoofd operationele zaken van Reddingsbrigade Nederland, de regionaal brandweercommandant, de plaatsvervangend clustercommandant post Gouda, de SP, de leden van de Goudse Reddingsbrigade en vele andere genodigden is de loods onthuld en in gebruik genomen.

Vanaf heden kunnen wij als Goudse Reddingsbrigade nog beter voorzien in onze statutaire doelstelling, namelijk het redden van drenkelingen in de breedste zin van het woord.
  • IMG_2913a
  • IMG_2903a
  • IMG_2895a
  • IMG_2900a
  • IMG_2892a
  • IMG_2890a
  • IMG_2888a

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat