Verslag algemene leden vergadering
Datum: 20 april 2016

Aanwezig: bestuur: 7 leden
Leden: 14 leden
Afgemeld: 3 leden

1. Opening

2. Huldiging jubilarissen

3. Ingekomen post betreffende de vergadering
Geen

4. Verslag najaarsvergadering 2015
Goedgekeurd.

5. Rekeningen verantwoording gevoerd beleid.
5.1. Onderkomen bus en boot.
We zijn nog steeds bezig om een geschikt onderkomen te vinden voor ons rollend en varend materiaal. Hierover voeren we gesprekken met de gemeente Gouda. Ook in de raadsvergaderingen van de gemeente Gouda zijn hierover vragen gesteld door de SP. Momenteel lopen er een aantal voorstellen: stalling op het Sluizeneiland of Goudasfalt.
Bijdrage van de gemeente voor dit jaar is 10.000 of in natura.
Ook zoeken we, op korte termijn, een onderkomen voor de vlet. Deze mag dan niet te duur zijn!
Vraag: zijn er ook deadlines gesteld? Gelet op de bijdrage die we kunnen ontvangen?
Bestuur: Dit hebben we niet mee genomen in de onderhandelingen.

5.2. 100 jarig bestaan.
In 2021 bestaan we 100 jaar het bestuur wit graag een commissie samenstellen voor organisatie dit evenement.
Voor de commissie melden zich: A. van Grieken, J. Bervoets, T. Mooijenkind.

5.3. Olympisch Kwalificatie Toernooi.
In maart heeft de OKT waterpolo plaatsgevonden, daarvoor zijn alle zwemavonden van de GRB afgelast.
Mogelijk krijgen we de badhuur terug, momenteel zijn we daarover nog in onderhandeling.

5.4. Seizoen opening
In september, het begin van het nieuwe seizoen, vindt normaal altijd de seizoen opening plaats. Het WK vindt dan ook plaats, aangezien hieraan veel van onze leden aan deelnemen, stellen we de seizoensopening uit.

5.5. Beleidsplan
Presentatie door bestuur.
link naar het beleidsplan

6. Verslag kascommissie
Marianne leest het verslag voor en vraagt de aanwezige leden decharge van het bestuur
Leden gaan akkoord.

7. Financieel verslag
De kas commissie heeft de boeken van 2015 gezien op 22 maart 2016
De GRB is het jaar 2015 goed doorgekomen. Het aantal leden is redelijk op pijl gebleven. Het resultaat is dat we het jaar ook positief konden afsluiten met een winstje van € 5190,79.
Maar let wel: een paar investeringen die wij in 2015 wilde doen kwamen pas begin 2016 aan de orden daardoor was het positief, anders hadden wij iets onder de rode streep uitgekomen.
Natuurlijk heeft de verhoging van het zwemgeld in 2015 ook bij gedragen aan een goede ontwikkeling en die was zeker ook nodig, zo ook de bijdrage voor het diploma zwemmen en de wedstrijdploeg.
Ook de inkomsten die de GRB krijgt van sportpunt Gouda voor werkzaamheden o.a. het bar beheer in het Groenhoven bad door vrijwilligers.
We moeten ook proberen dat vast te houden het gaf over 2015 een extra bedrag van € 2500,00 meer dan verwacht wij gingen uit van € 2500,00 en ontvingen toch € 5000,00 voor onze inzet.
De komende jaren zal de rente inkomsten dalen en dan zijn dat soort inkomsten zeker belangrijk.
Wat betreft de begroting voor 2016 hierin komt het oude clubhuis niet meer in voor alsmede de kosten voor gas, licht en water en de 2 telefoonlijnen. Deze kostenpost zal dan ook positief in 2016 zichtbaar gaan worden.
Verder zie ik dat binnen de vereniging steeds meer gemaakte kosten terug verdienen door de EHBO, de vaarafdeling en de wedstrijdploeg. Door het binnen halen van sponsorgeld lukt dat ook steeds beter. Ook de muntjesactie in het winkelcentrum Bloemendaal was een leuk bedrag .
De vaargroep wordt steeds meer ingezet maar de kosten zijn ook daar door opgelopen.
Er zijn ook extra inkomsten geweest o.a. door Sail Amsterdam en de Tour de France in Utrecht en door Gouda. Daardoor is 2015 voor ons een redelijk goed jaar geworden.
De vergoedingen die men moet betalen voor aanvraag van beveiligingen zullen ook dit jaar weer iets worden aangepast.
Wat voor de toekomst nog steeds positief is, is de wachtlijst voor de nieuwe leden die wordt niet veel korter, we schrijven wekelijks nog nieuwe leden in er staan er nog zo rond de 140 op de wachtlijst.
De laatste jaren is er veel geïnvesteerd en dat is goed geweest zo kunnen wij de komende jaren met goed materialen onze club vertegenwoordigen zowel in het zwembad als daar buiten.
Als penningmeester en bestuur zien wij dan ook de toekomst nog steeds positief en wij zijn een gezonde vereniging, maar let wel: we moeten blijven waken voor en over de uitgaven en goed blijven omgaan met onze spullen, er is veel mogelijk, maar we moeten de juiste afweging blijven maken.

- Verslag wordt goedgekeurd.

8. Samestelling kascommissie.
Grietje Sinnema neemt zitting in de kascommissie
M. Lugthart, M. Roeloffs, reserve G. Sinnema.

9. ARBO
Er is geen ARBO commissie meer (zie beleidsplan pag 10.)
Wie wil in de ARBO commissie als voorzitter.
M. van Ditmarsch wil graag voorzitter worden van deze commissie.
De commissie zal worden aangevuld door de hoofdleiders.

10. Verkiezing leden van het bestuur.
Voorzitter stelt voor om geen papieren verkiezing te houden
- De leden vinden dit niet wenselijk
Voor tegen ongeldig
Ton Mooijenkind 21 0 0
Pascal Groenendijk 20 0 1
Suzanne Kortlever 20 1 0
Ellis van Liempt 19 1 1
Ton Mooijenkind wordt gefeliciteerd omdat hij voor de achtste keer gekozen en 24 jaar secretaris is.

11. Rondvraag.
Vraag: Als andere, op onze clubavond, gebruik maken van onze clubruimte en dit is niet naar ons doorgegeven, hebben wij dan recht op onze clubruimte?
Bestuur: Dit is onlangs nog bij Sport Punt Gouda aangegeven. Er zal een digitale agenda door Sport Punt Gouda ontwikkeld worden waar in staat welke ruimtes wij op bepaalde avonden gebruiken. Op het moment dat wij hier zwemavonden hebben is deze ruimte altijd toegankelijk voor ons.
Indien onze clubruimte gebruikt wordt buiten onze zwemavonden voor b.v. vergadering of EHBO lessen, moet dit van te voren besproken worden via het secretariaat.
De formele afspraak is dat wij altijd het eerste recht hebben op onze clubruimte.

Vraag: op de vrijdagavond is er vaak weinig toezicht in de grote kleedkamers. Hier komen regelmatig excessen voor? Is het mogelijk dat er meer toezicht komt zodat deze lieden aangesproken kunnen worden op hun gedrag?
Bestuur: Doordat de lestijden kort op elkaar zitten kunnen we helaas geen instructeurs inzetten voor toezicht in de kleedkamers. Wel hebben we de hulp van enkele ouders die toezicht houden. Deze vraag zal in de komende bestuursvergaderingen verder worden besproken.

12. Sluiting.

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat