Najaarsvergadering Goudse Reddingsbrigade
19 oktober 2016
Lokatie:clubhuis Groenhovenbad
Aanvang: 20:00 uur

1. Opening
2. Ingekomen post betreffende de vergadering
3. Verslag vergadering 20 april 2016
4. Rekening en verantwoording gevoerd beleid
5. Contributie en lesgeld verhoging
6. Begroting
7. Rondvraag
8. Sluiting 22:30 uur

Indien er vragen of bespreekpunten zijn dan kunnen deze voor de vergadering of bij het dagelijks bestuur ingediend worden. Schriftelijke vragen kunnen dus niet op de vergadering zelf worden ingediend.

Namens het bestuur van de GRB
de Secretaris
Ton Mooijenkind

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat