Verslag Algemene leden vergadering d.d. 28 oktober 2015.

Aanwezig bestuur: 8 bestuursleden. .
Aanwezig leden: 6 leden.
Afwezig: 1 lid afgemeld

1. Opening

2. Ingekomen post betreffende de vergadering
Geen

3. Verslag ALV 15 april 2015
Antwoord op de vraag hoelang is de VOG geldig: VOG mag ouder zijn als 2 jaar.
4.1. Het clubhuis huren wij tot en met september!
Verslag goed gekeurd.

4. Rekening verantwoording gevoerd beleid
4.1. Voorstel bestuur om dit agendapunt naar een keer per jaar te zetten, bij voorkeur alleen behandelen in de voorjaarsvergadering.
In de najaarsvergadering zullen dan de begroting en contributie- lesgeld verhoging besproken worden omdat dan de eventuele huurverhoging voor het komende jaar bekend is en we dan ook een betere begroting kunnen maken.
De verschillende opmerkingen, voor- en tegen, van de leden zullen in een komende bestuursvergadering besproken worden.

4.2. De vereniging staat er goed voor. De Bloemendaal actie Cash voor je club heeft €1164,00 opgebracht.
Op 19 september hebben afscheid genomen van ons clubhuis aan de Bernadottelaan. De inboedel is bij opbod verkocht.

4.3. Onderdak voor bus en boot. We hebben contact met B&W voor een nieuw onderkomen. Voorstel van de gemeente een van de loodsen bij de speeltuinvereniging bij de Juliana sluis. 11 november volgt een tweede gesprek.

4.4. Vaarcommissie: heeft de afgelopen half jaar meerdere beveiligingen uitgevoerd. O.a. Tour de France en Sail Amsterdam.

4.5. Het bestuur heeft een nieuw beleidsplan opgezet voor de vereniging. Het beleidsplan wordt voorgelegd aan de commissies en kunnen hun op- en aanmerkingen aan het bestuur kenbaar maken. Het beleidsplan zal, indien nodig, worden aangepast.

4.6. Wedstrijdcommissie: afgelopen half jaar een 'rampjaar'. Ongeluk met bus en trailer op de N11heel veel schade geweest.
Veel energie gestoken in het organiseren van Gouda Beach Experiënce in Reeuwijk, wat een grote internationaal wedstrijd moest worden, hiervoor hadden zich 70-80 personen voor ingeschreven. Dit evenement hebben ze af moeten blazen. Vervolgens is de wedstrijd in Susteren niet doorgegaan in verband met verontreiniging van het water. Op het NK in Noordwijk toch nog, naar behoren, goed gepresteerd.
In 2016 staan op het programma: WK in Eindhoven (Ilse) en Noordwijk (Oceans).

5. Contributieverhoging
Voorstel bestuur om de contributie dit jaar te verhogen met €1,00.
Vraag: waarom nu een verhoging van de contributie met €1,00 in plaats van €0,50
De bijdrage aan de bond zijn de laatste jaren meer verhoogd dan dat wij de contributie verhoogd hebben. Nu komen we weer beter uit.
Voorstel bestuur om de lesgelden met €0,50 en de rest na rato te verhogen.
De voorgestelde verhogingen worden aangenomen

6. Begroting
Begroting goedgekeurd

7. Rondvraag
Vraag: ARBO wanneer ontruimingsoefening?
Bestuur: we zijn hierover nog in gesprek met Sport.Gouda. Een eventuele oefening gaat ook altijd samen met GZG Donk.

Vraag: is het bij het bestuur bekend dat de Duikersvereniging huur moet betalen voor ruimtes buiten het zwemwater?
Bestuur: dit is bij ons niet bekend.

8. Sluiting
20:45

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat