Wanneer kunt u een oproep verwachten:
 • Kinderen die geen diploma hebben worden pas opgeroepen als er plaats is.
  De datum van de betaling inschrijfgeld is bepalend van plaatsing op de wachtlijst.

 • Kinderen die Zwem abc A hebben worden pas opgeroepen bij de eerst volgende oproep als we ook kinderen op gaan roepen zonder diploma

 • Kinderen die Zwem abc B hebben worden opgeroepen op de 20ste van de maand en kunnen dan de 1ste hele week van de nieuwe maand zwemmen (indien er plaats is)

 • Kinderen die Zwem abc C hebben worden opgeroepen op 20ste van de maand en kunnen dan de 1ste hele week van de nieuwe maand zwemmen (indien er plaats is)

 • Alle andere diploma┬┤s of meer of volwassen worden op de 20ste van de maand opgeroepen en kunnen dan de 1ste hele week van de nieuwe maand zwemmen

 • Marokkaanse mannen pas na overleg met de co├Ârdinator vrijdagavond in verband met geringe plaatsingsmogelijkheid.


Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

 • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
 • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
 • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat