Tarieven per 1 januari 2019
 

Soort lid

Contributie (inclusief verzekering)

Zwemgeld

Wat mag je

Betaling

Jeugdlid, dat oefent voor Zwem ABC tot 18 jaar

€ 30,00

€ 225,00

1 x per week zwemmen

Contributie in december, vervolgens € 22,50 per maand gedurende 10 maanden.
(januari t/m juli en september t/m november)

Jeugdlid, dat oefent voor Reddingsbrigade Nederland tot 18 jaar en hulpinstructeur (grijs shirt)

€ 30,00

€ 205,00

1 x per week zwemmen

Contributie in december, vervolgens € 20,50 per maand gedurende 10 maanden.
(januari t/m juli en september t/m november)

Volwassen lid vanaf 18 jaar

€ 30,00

€ 160,00

1 x per week zwemmen

dinsdag 21.15 – 22.00 uur
of

vrijdag 21.00 -22.00 uur
Contributie in december, vervolgens€ 16,00 per maand gedurende 10 maanden.
(januari t/m juli en september t/m november)

Volwassen lid vanaf 18 jaar

€ 30,00

€ 82,50

Maximaal 20 keer zwemmen per jaar

dinsdag 21.15 – 22.00 uur
of
vrijdag 21.00 -22.00 uur
Contributie in december, vervolgens
€ 8,25 per maand gedurende 10 maanden (januari t/m juli en september t/m november)

Aspirant-instructeurs
(rood shirt)


€ 30,00

€ 102,50

Wekelijks 1 uur zwemmen op het voor het lid bestemde uur

Contributie in december, vervolgens
€ 10,25 per maand gedurende 10 maanden. (januari t/m juli en september t/m november)

Kaderleden, instructeurs
(geel shirt)


€ 30,00

geen

Wekelijks 1 uur zwemmen op het voor het lid bestemde uur

Contributie in december

Wedstrijd Zwemmers€ 60,00

Wedstrijdtraining op dinsdagavond, vrijdagavond en/of zaterdagmiddag

€ 15,- per kwartaal (mrt, juni, sept en dec)
Let op: je betaalt ook contributie & lesgeld op basis van een van bovengenoemde categorieën.

 
 

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u in 2018 de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
binnen 4 weken bericht krijgt van uitschrijving en men anders contact op moet nemen met het secretariaat

--------------------

Het lidmaatschap, van de GRB, moet u opzeggen voor 1 december van het lopende jaar.