Ouder/kind zwemmen dinsdag 23 oktober en vrijdag 26 oktober!

 

Tarieven per 1 januari 2018
 
Soort lid Lidmaatschap Zwemgeld Wat mag je Betaling
Jeugdlid tot 18 jaar, 
Zwem ABC
€ 29,00
dit is inclusief verzekering
€ 193,50 Wekelijks zwemmen. Contributie in december,
vervolgens € 21,50 per maand gedurende 9 maanden.

(januari t/m juni en september t/m november)
Jeugdlid tot 18 jaar, Diploma's brevetten
Reddingsbrigade Nederland.
En hulpinstructeurs
(grijs shirt)
€ 29,00
dit is inclusief verzekering
€ 175,50 Wekelijks zwemmen. Contributie in december, vervolgens € 19,50 per maand gedurende 9 maanden.
(januari t/m juni en september t/m november)
Volwassen lid vanaf 18 jaar € 29,00
dit is inclusief verzekering
€ 139,50 Wekelijks zwemmen
(dinsdag van 21:00 – 22:00 uur of vrijdag van 21:00 -22:00 uur).
Contributie in december, vervolgens € 15,50 per maand gedurende 9 maanden.
(januari t/m juni en september t/m november)
Volwassen lid vanaf 18 jaar € 29,00
dit is inclusief verzekering
€ 69,75 Maximaal 20 keer zwemmen per jaar (dinsdag van 21:00 – 22:00 uur of vrijdag van 21:00 -22:00 uur). Contributie in december, vervolgens € 7,75 per maand gedurende 9 maanden.
(januari t/m juni en september t/m november)
Aspirant-instructeurs (rood shirt) € 29,00
dit is inclusief verzekering
€ 87,75 Wekelijks 1 uur zwemmen op het voor hen bestemde uur. Contributie in december, vervolgens € 9,75 per maand gedurende 9 maanden.
(januari t/m juni en september t/m november)
Kaderleden, instructeurs
(geel shirt)
€ 29,00
dit is inclusief verzekering
geen Wekelijks 1 uur zwemmen op het voor hen bestemde uur (veelal dinsdag het 3e of 4e uur of vrijdag het 3e of 4e uur) Contributie in december.

Wedstrijd zwemmers  € 15,00 p/kw
(Mits gewoon lesgeld wordt betaald)
Wedstrijdtraining op dinsdagavond of vrijdagavond en/of zaterdagmiddag 4 keer per jaar
(mrt, juni, sept, dec)

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u in 2018 de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
binnen 4 weken bericht krijgt van uitschrijving en men anders contact op moet nemen met het secretariaat

--------------------

Het lidmaatschap, van de GRB, moet u opzeggen voor 1 december van het lopende jaar.