Tarieven per 1 januari 2019
 

Soort lid

Contributie (inclusief verzekering)

Zwemgeld

Wat mag je

Betaling

Jeugdlid, dat oefent voor Zwem ABC tot 18 jaar

€ 30,00

€ 225,00

1 x per week zwemmen

Contributie in december, vervolgens € 22,50 per maand gedurende 10 maanden.
(januari t/m juli en september t/m november)

Jeugdlid, dat oefent voor Reddingsbrigade Nederland tot 18 jaar en hulpinstructeur (grijs shirt)

€ 30,00

€ 205,00

1 x per week zwemmen

Contributie in december, vervolgens € 20,50 per maand gedurende 10 maanden.
(januari t/m juli en september t/m november)

Volwassen lid vanaf 18 jaar

€ 30,00

€ 160,00

1 x per week zwemmen

dinsdag 21.15 – 22.00 uur
of

vrijdag 21.00 -22.00 uur
Contributie in december, vervolgens€ 16,00 per maand gedurende 10 maanden.
(januari t/m juli en september t/m november)

Volwassen lid vanaf 18 jaar

€ 30,00

€ 82,50

Maximaal 20 keer zwemmen per jaar

dinsdag 21.15 – 22.00 uur
of
vrijdag 21.00 -22.00 uur
Contributie in december, vervolgens
€ 8,25 per maand gedurende 10 maanden (januari t/m juli en september t/m november)

Aspirant-instructeurs
(rood shirt)


€ 30,00

€ 102,50

Wekelijks 1 uur zwemmen op het voor het lid bestemde uur

Contributie in december, vervolgens
€ 10,25 per maand gedurende 10 maanden. (januari t/m juli en september t/m november)

Kaderleden, instructeurs
(geel shirt)


€ 30,00

geen

Wekelijks 1 uur zwemmen op het voor het lid bestemde uur

Contributie in december

Wedstrijd Zwemmers€ 60,00

Wedstrijdtraining op dinsdagavond, vrijdagavond en/of zaterdagmiddag

€ 15,- per kwartaal (mrt, juni, sept en dec)
Let op: je betaalt ook contributie & lesgeld op basis van een van bovengenoemde categorieën.

  
Rotterdampas

Bij de Goudse Reddingsbrigade kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de Rotterdampas. Meer informatie over het gebruik van de Rotterdampas vindt u hier.
 

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat