Klacht of opmerking
 1. Voor een klacht of opmerking gaarne de naam van het kind vermelden.

  Voor terugkoppeling naam ouder/verzorger en email adres.

  Bij vertrouwenskwesties kunt u ook de vertrouwenscontactpersoon benaderen.

 2. Naam kind(*)
  Naam kind invullen
 3. Keuze waarop klacht betrekking heeft:(*)  Maak keuze
 4. Vermeld hieronder de naam van ouder/verzorger
 5. Voornaam(*)
  Naam van ouder verzorger invullen!
 6. Tussenvoegsel
  Invalid Input
 7. Achternaam(*)
  Invalid Input
 8. Telefoon
  Invalid Input
 9. Emailadres(*)
  Email adres invullen
 10. Herhaal Emailadres(*)
  klopt het email adres?
 11. Klacht of opmerking
  Invalid Input
 12. Neem de onderstaande code over(*)
  <span style="font-family: arial; font-size: 10pt;">Neem de onderstaande code over
    verversInvalid Input

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

 • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
 • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
 • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat