Aantrekkelijk veelzijdig
  • Trainingen zwemmend en varend redden
  • Variatie in opleidingen
  • Erkende diploma’s
  • Socio-, Conditie- wedstrijdzwemmen
  • Gezelligheid
De Goudse Reddings Brigade (GRB) biedt naast haar kerntaak, namelijk zwemmend leren redden, een scala van mogelijkheden van jong tot oud. Dit alles op en rond het water.
Reddingsbrigades Nederland
De GRB is aangesloten bij de Reddingsbrigades Nederland (RN). Deze heeft als hoofddoel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood.
Per jaar raken in ons waterrijke land ongeveer 5000 mensen ongewild te water. Onvoorzichtigheid, oververmoeidheid, overmoed, soms in combinatie met onbekendheid met de situatie, zijn hiervan vaak de oorzaak. Tijdens de vele sporten die je kunt beoefenen op het water kun je ook in moeilijkheden raken. Zelfs geoefende sporters kunnen door omstandigheden in de problemen komen, bijvoorbeeld bij kramp of onderkoeling. Wat we ook dagelijks kunnen tegenkomen is een automobilist die te water raakt.
Een brigade met ervaring!
Dat kun je wel stellen bij een brigade die werd opgericht in 1921. Haar hoofddoel is: ‘Het bevorderen van het redden van drenkelingen in de meest ruime zin’. Dit bereikt de brigade door het geven van theoretische en praktische lessen zwemmen aan haar leden vanaf 5 jaar. De GRB heeft hiervoor twee avonden, dinsdag en vrijdag, in het Groenhovenbad.
De GRB biedt nog meer!
De GRB heeft ‘eigen’ opleidingen maar ook opleidingen die KNBRD erkend zijn. Daarnaast zijn er tal van activiteiten waaraan leden vanaf 5 tot 80 kunnen meedoen! Naast de opleidingen zijn er mogelijkheden tot konditie- en wedstrijdzwemmen. Maar ook zwemmen puur voor de ontspanning en sociaal contact is mogelijk. De GRB heeft ook een opleiding tot het erkend EHBO diploma. De GRB heeft eveneens een eenheid gereed staan die ingezet kan worden bij rampen & calamiteiten. Deze eenheid bestaat uit een bondsvlet, de brigadebus, vele materialen en uitrustingsstukken en natuurlijk de bemanning. Bij de overstromingen in het zuiden in 1993 en 1995 is deze eenheid ingezet. Natuurlijk worden de teamleden ‘scherp’ gehouden op het gebied van training en opleiding. Diverse vaarbrevetten, het vletbrevet en diploma motordriver kunnen hiervoor gevolgd worden.
Veiligheid hoog in het vaandel!
De GRB wil haar leden een veilige omgeving bieden en heeft daarvoor zelfs een eigen professionele ARBO-Commissie. Deze ziet toe op de veiligheid in en rond de zwembaden en reageert actief bij situaties die verbetering behoeven. Daartoe heeft zij ook regelmatig overleg met de gemeente, de verhuurder van de baden. Ook oefeningen, zoals het ontruimen van de baden, worden door deze Commissie georganiseerd. Dit alles spelenderwijs, we hebben immers te maken met kinderen, maar wel serieus en met een helder doel.
De website
De GRB is in het bezit van een professionele website. De website kunt u zien als een doorlopende nieuwsvoorziening. Hierop staat: de agenda van de activiteiten,informatie over het zwembad, wedstrijdnieuws,foto’svan de verschillende evenementen, enz….. Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door enkele enthousiaste leden. 
Lid worden? -------- heel verstandig!
Nieuwe leden in alle leeftijden zijn altijd van harte welkom. Dit kan al bij kinderen vanaf 4 jaar en 9 maanden. De minimale leeftijd om te mogen zwemmen is 5 jaar. Meestal is er sprake van een wachtlijst van 8 maanden tot 1 jaar. Hou hier rekening mee, dit om teleurstelling te voorkomen. Enkele weken van tevoren krijgt het lid bericht wanneer gestart kan worden met zwemmen en in welk bad. Inschrijven kan door middel van hetinschrijfformulier.
En dan ……….. wat kost het? 
Voor de actuele prijzen, lidmaatschap, inschrijfkosten en lesgeld, verwijzen wij u naar de afzonderlijke informatie die vermeld is op dewebsite. 
De GRB huurt het zwembad van de gemeente tijdens de uren dat deze worden gebruikt. Dit is een kostbare aangelegenheid. Daarom vragen wij bij ieder (zwem)bezoek van een lid een bijdrage, “het lesgeld”.
Ieder jaar heeft het bestuur het recht de prijzen aan te passen.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij vroegtijdige opzegging wordt geen restitutie gegeven. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december. Enkele keren per jaar worden nieuwe leden aangenomen, dit naar gelang er plaats is. Ieder lid ontvang na zijn inschrijving meer informatie over het lidmaatschap, de voorlichtingsbijeenkomst, het starten in een zwembad etc.  
Commissies en bestuur
Het voert te ver om alle vrijwilligers te noemen die onze club draaiende houden. Zonder deze mensen zouden al deze fantastische mogelijkheden er niet zijn. We zijn er trots op dat de GRB een goed geoliede organisatie heeft met een duidelijke structuur met rechten en plichten. Naast het vele plezier dat we organiseren gaan we serieus om met zaken als veiligheid en gelijke behandeling. De GRB heeft daarom naast de ARBO-commissie ook een vertrouwenspersoon. Al deze gegevens kunt u terugvinden op onze website. Dankzij de commissies waarin de vrijwilligers zitting hebben en het bestuur is er sprake van een duidelijke aansturing. 
En nu ……… sfeer proeven?
De GRB stelt belangstellenden in de gelegenheid in een zwembad de sfeer te proeven. Dit kan dan vanaf de tribune, zwemmen kan (dan nog) niet. Tijdens een van de zwemavonden kunt u zich vervoegen bij de hoofdleider, deze helpt u verder.

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat