Privacy en bescherming van persoonsgegevens
De Goudse Reddingsbrigade willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal Privacywetgeving (GDPR / AVG)
de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op verenigingen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld: naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook voornaam samen met geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt de Goudse Reddingsbrigade persoonsgegevens?
De Goudse Reddingsbrigade verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Leden en vrijwilligers
• Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het secretariaat van de Goudse Reddingsbrigade beheert en verwerkt uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Als u lid wilt worden van de Goudse Reddingsbrigade of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen wij u op de juiste wijze inschrijven als lid.
Als u eenmaal lid bent, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Bijzondere persoonsgegevens.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan een gezondheidsverklaring.

Hoe gaat de Goudse Reddingsbrigade om met uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de Goudse Reddingsbrigade.
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden na uitschrijving deels bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de Goudse Reddingsbrigade met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. 

Persoonsgegevens gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Dat kan alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Verstrekking aan derden.
Persoonsgegevens worden aan de onderstaande derden verstrekt:
SportLink, voor de ledenadministratie.
Reddingsbrigade Nederland
Groupcard BV: voor zwembadpas
(Voor de omgang van uw persoonsgegevens door bovenstaande verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze derden)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Om uw persoonsgegevens in te zien kunt u een afspraak maken met het secretariaat. Vergeet niet uw ID mee te nemen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens per post of email.
Voor vragen betreffende uw persoonsgegevens kunt u,ook, terecht bij het secretariaat.

Het secretariaat heeft volledige toegang tot de persoonsgegevens.
Beperkte toegang:
De penningmeester: Naam, geb.dat., geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens. Kan mutaties doorvoeren betreffende betalingen.
Bestuursleden: Naam, geb.dat., geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres, diploma’s, gezondheidsverklaring.
Instructeurs - kaderleden: Naam, geb.dat., geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres, diploma’s, gezondheidsverklaring. Kunnen mutaties doorvoeren van diploma,s en zwemniveau.
(Assistent)-instructeurs kunnen over specifieke persoonsgegevens worden geïnformeerd die relevant zijn voor hun les of activiteit
De bestuursleden, instructeurs en kaderleden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

Waar worden uw persoonsgegevens bewaard? 
Op een goed beveiligde server van SportLink.
Secretariaat:
Uw aanmelding (digitaal), gezondheidsverklaring (digitaal en schriftelijk), automatische incasso verklaring (digitaal - schriftelijk).
Digitaal op een goed beveiligde computer en beveiligde backup.
Schriftelijk in een goed afgesloten kast.
In het zwembad:
Schriftelijk: naam, telefoonnummer, zwemniveau en bijzonderheden. In goed afgesloten kast alleen toegankelijk voor kaderleden Goudse Reddingsbrigade.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens.
Na beëindiging van uw lidmaatschap worden de volgende gegevens bewaard:
10 jaar: Naam, adres, telefoonnummer, emailadres, zwemdiploma’s.
2 jaar: verklaring automatische incasso. (wettelijk)

OPT-OUT
De Goudse Reddingsbrigade kan u (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van uw inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. De Goudse Reddingsbrigade beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk om door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van deze berichten.

Wijzigingen privacybeleid.
De Goudse Reddingsbrigade behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Heeft u vragen over de wedstrijdtrainingen of wedstrijden dan kunt u contact opnemen, via de mail,
met de: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wanneer kunt u een oproep verwachten:
 • Kinderen die geen diploma hebben worden pas opgeroepen als er plaats is.
  De datum van de betaling inschrijfgeld is bepalend van plaatsing op de wachtlijst.

 • Kinderen die Zwem abc A hebben worden pas opgeroepen bij de eerst volgende oproep als we ook kinderen op gaan roepen zonder diploma

 • Kinderen die Zwem abc B hebben worden opgeroepen op de 20ste van de maand en kunnen dan de 1ste hele week van de nieuwe maand zwemmen (indien er plaats is)

 • Kinderen die Zwem abc C hebben worden opgeroepen op 20ste van de maand en kunnen dan de 1ste hele week van de nieuwe maand zwemmen (indien er plaats is)

 • Alle andere diploma´s of meer of volwassen worden op de 20ste van de maand opgeroepen en kunnen dan de 1ste hele week van de nieuwe maand zwemmen

 • Marokkaanse mannen pas na overleg met de coördinator vrijdagavond in verband met geringe plaatsingsmogelijkheid.

De Goudse Reddings Brigade heeft een rijke wedstrijd historie. Al sinds het ontstaan van de vereniging wordt er meegedaan aan allerlei verschillende soorten wedstrijden en ook nu vindt je de brigade Gouda op bijna alle wedstrijden in Nederland en daar buiten! En dat al jaren met veel succes.

Onze vereniging, die een van de grootste reddingsbrigades van Nederland is, is dus altijd op zoek naar nieuw aanstormend wedstrijdtalent. En is trots op alle zwemmers die op dit moment in de verschillende wedstrijdploegen zitten. Talenten van de GRB komen, bijna, altijd uit onze eigen zwemopleidingen. Vaak leren ze zwemmen bij de GRB en gaan vervolgens hun zwemmend redden diploma’s halen. Hierdoor komen ze vaak al in aanraking met het wedstrijdgevoel. En als een zwemmer enig talent heeft wordt hij of zij vaak door hun instructeur of een lid van de wedstrijd groep gevraagd om een training te komen mee doen. Op deze manier zijn bijna al onze wedstrijd zwemmers begonnen; gewoon omdat het leuk is om te zwemmen en omdat het leuk is dat zo snel mogelijk te doen.

Het wedstrijdzwemmen bij de GRB is natuurlijk iets anders dan de zwemsport die we vaak op televisie zien. Bij die zwemsport gaat het er om wie de snelste is met een bepaalde zwemslag en dat dan op diverse verschillende afstanden.

Bij de reddingsbrigades willen we dat ook weten natuurlijk maar omdat wij een reddingsbrigade zijn en wij zijn opgeleid om mensen zwemmend te redden zijn bij ons alle zwemonderdelen gericht op het zwemmend redden. Bij de reddingsbrigades willen we dus weten wie er nu het snelste een drenkeling heeft gered, of welk team het snelste 4 drenkeling op de kant heeft.

Omdat onze zwemsport veel verschillende onderdelen en wedstrijd soorten heeft maar die allen wel te maken hebben met het zwemmend redden en omdat men deze sport in de hele wereld bedrijft, noemen we het; Lifesaving.

De Lifesaving sport kent de volgende soorten wedstrijden:

Pool Lifesaving

Dit zijn wedstrijden met onderdelen uit de diplomalijn die alle kinderen in Nederland leren bij diploma’s zoals junior redder, zwemmend redder of lifesaver. Deze wedstrijden worden gezwommen in overdekte zwembaden in heel Nederland. Deze wedstrijden doen we altijd in team verband. Een team bestaat uit maximaal 6 zwemmers waarvan er steeds 4 een onderdeel zwemmen.

Onderdelen kunnen zijn: 4 x 25 mtr pop vervoeren, popduiken voor ploegen en lijnredding

De belangrijkste wedstrijd is het Nederlands Kampioenschap Pool Lifesaving.

Pool ILSE (International Life Saving Europe)

Dit zijn ook wedstrijden met onderdelen die komen uit de diplomalijn. Echter deze onderdelen komen uit de mondiale Lifesaving sport en worden dus in de hele wereld hetzelfde gezwommen.

Deze wedstrijden doe je individueel maar wel namens de Goudse Reddings Brigade. Ook hier is de belangrijkste wedstrijd het Nederlands Kampioenschap ILSE. Omdat dit internationale onderdelen zijn kun je tijdens deze wedstrijd jezelf in een Nederland vertegenwoordigend team zwemmen en, als je dus goed genoeg bent kans maken om mee te gaan naar een Europees of Wereldkampioenschap (A,B, en M categorie). Zwemmers in de C en de D categorie maken kans om te worden opgenomen in het Nationale talenten ontwikkeling programma.

Trainingstijden


Voor de Pool Lifesaving en de Pool ILSE trainen we bij de GRB op de volgende dagen in het Groenhovenbad te Gouda.

Dinsdag voor de groep tot 14 jaar van 18.30 tot 19.45 en van 14 jaar en ouder van 20.15 tot 21.15. 
Vrijdag voor de groep van 12 jaar en ouder van 18.30 tot 19.30.
Zaterdag voor alle groepen van 15.15 tot 17.45.

Zwemmers worden ingedeeld op niveau en zwemmen in 25mtr banen.Je wordt door je coach ingedeeld in één van de groepen op leeftijd en niveau.

Ocean events

Voor Ocean events geldt hetzelfde als bij de ILSE wedstrijden; in de hele wereld zijn deze onderdelen hetzelfde. Alleen gaan we voor deze wedstrijden naar buiten. De naam verraad het al een beetje; we zoeken hierbij de zee op. Omdat in Nederland veel brigades niet aan de kust wonen zijn de wedstrijden hier ook in meren, vennetjes en plassen.

Dit is toch wel het spectaculairste wat onze Lifesaving sport te bieden heeft zoek maar eens op Youtube! In Australië worden deze wedstrijden live op televisie uitgezonden en is het geen uitzondering als er meer dan 1000 deelnemers meedoen. Maar daar is het zeewater natuurlijk ook veel warmer en zijn de golven veel hoger dan hier in Nederland. Ocean wedstrijden doe je individueel en in teamverband.

De onderdelen voor Ocean wedstrijden gebeuren in het water en op het land. En er worden materialen bij gebruikt die je niet in een zwembad tegenkomt zoals een rescueboard en surfski.

Trainingen voor de Ocean events beginnen medio april/mei bij de surfplas in Reeuwijk. Trainingen bestaan uit; hardlopen op het strand, zwemmen in de plas (vaak met wetsuit), boarden op de plas en surfski oefenen. De GRB beschikt over voldoende trainingsmateriaal. Trainingen beginnen rond 09.30 in de ochtend en zijn meestal rond 13.00 weer afgelopen. Ook kun je voor deze wedstrijden makkelijk zelf oefenen door hard te lopen en vaker te gaan zwemmen in het buitenwater.       

Overige wedstrijden

Naast deze drie soorten wedstrijden doet de GRB ook mee met:

Serc (Simulated Emergency Response Competition)

Bij deze wedstrijd gaat het er echt om welk team het beste hulp kan bieden aan een water gerelateerd ongeval. Er wordt een ongeval in scene gezet dat zo goed en zo snel mogelijk moet worden opgelost door een team van 4 redders.

Wedstrijden kunnen zowel in het zwembad als in het buitenwater worden gehouden. En zijn altijd in teamverband waarbij een team uit 4 redders van 1 brigade bestaat. Deze wedstrijden worden niet door de wedstrijd commissie georganiseerd maar door de zweminstructie groep.

Trainen voor de SERC doe je dus tijdens het leszwemmen. Daar leer je alle technieken om SERC ongevallen op te lossen.

Marathon

Bij deze wedstrijden gaat het er om hoeveel meters een zwemmer kan zwemmen binnen een vastgestelde tijd. Een zwemmer moet meerdere keren per avond zwemmen. Je zwemt dus individueel maar toch ook in teamverband want aan het eind van de wedstrijd gaat het er om welke reddingsbrigade er uiteindelijk de meeste meters totaal heeft gezwommen. Een marathon team bestaan uit minimaal 6 zwemmers die meestal om de beurt 10 minuten achter elkaar baantjes zwemmen.

Om mee te mogen doen moet je 15 jaar zijn en beschikken over een goede conditie en zwemtechniek. Er worden ook jeugdmarathons georganiseerd.

De GRB stelt zich ten doel het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder, alsmede het verlenen van eerste hulp bij ongevallen in de ruimste zin des woords.

Naam: Goudse Reddingsbrigade
Fiscaal nummer: 0063 98 030
Contact gegevens:
Goudse Reddingsbrigade
Postbus 645
2800 AP Gouda

Het beloningbeleid: er wordt bij de Gouse ReddingsBrigade prodeo gewerkt, dus niemand ontvangt enige vorm in gelden.

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

 • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
 • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
 • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat