Vanaf 1 januari 2019 is het lidmaatschap van de Goudse Reddingsbrigade € 30,00.

De contributie wordt in 1 keer geïnd rond 24 december.
Vervolgens wordt er bij de jeugdleden die zwemmen voor het Zwem ABC rond de onderstaande data € 22,50 zwemgeld geïnd.
Bij de jeugdleden die zwemmen voor een van de brevetten van Reddingsbrigade Nederland (Junior Redder 1 t/m 4, Zwemmend Redder 1 t/m 4 en Lifesaver 1 t/m 3) wordt rond onderstaande data € 20,50 zwemgeld geïnd.
24 januari, 24 februari, 24 maart, 24 april, 24 mei, 24 juni, 24 juli, 24 september, 24 oktober en 24 november.

De leden hebben de mogelijkheid de zwemles drie keer per jaar op te zeggen, dat betekent als men
· voor 1 maart opzegt, de zwemles stopt per 1 april
· voor 1 juli opzegt de zwemles stopt per 1 september
· voor 1 december opzegt de zwemles stopt per 1 januari.

De volwassen leden betalen € 16,00 zwemgeld per maand als zij wekelijks willen zwemmen of éénmalig € 160,00. Voor maximaal 20 keer zwemmen € 8,25 of eenmalig € 82,50. Zie ook het tarievenschema voor compleet overzicht van alle tarieven.

Inschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt: € 12,50.
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk!
U houdt controle over uw geld.
Bent u het niet eens met het bedrag dat automatisch van uw rekening is afgeschreven, dan heeft u dertig dagen de tijd om uw bank te vragen om het geld terug te storten. Bovendien kunt u de machtiging op elk gewenst moment intrekken. Zo houdt u controle over uw geld.

Voorkom narigheid en kosten, betaal op tijd.

Indien u niet op tijd voldoet aan uw betalingsverplichting (voor bijv. lesgeld, lidmaatschapsgeld) aan de Goudse Reddingsbrigade dan kan u dit veel geld kosten. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat u(w) kind niet meer welkom is in het zwembad. Betaal dus op tijd en voorkom daarmee narigheid en extra kosten

Betalingsverplichtingen waaraan een lid (ouders/verzorgers/voogd) niet heeft voldaan, worden eerst middels de zwemgelden (lesgelden) verrekend. Bij een resterende financiële verplichting hanteert de GRB de volgende procedure.

Eerste herinnering
Betaalt u niet tijdig, dan ontvangt u van de penningmeester een eerste betalingsherinnering. Het verschuldigde bedrag moet binnen 2 weken na dagtekening van de herinnering zijn voldaan. Hierin staat vermeld dat de volgende herinnering wordt verhoogd met € 10,00 incasso kosten.

Tweede herinnering
Betaalt u na de eerste herinnering niet op tijd, dan ontvangt u een 2de herinnering. Het verschuldigde bedrag, is verhoogd met € 10,00 en moet binnen 14 dagen na dagtekening van de brief zijn voldaan. Hierin staat vermeld dat de volgende brief wordt verhoogd met € 15,00 incassokosten.

Incassobureau
Blijft na de tweede herinnering uw betaling uit, dan wordt ontvangt u een brief waarin is vermeld dat u binnen 14 dagen moet betalen. De betalingsopdracht is dan verhoogd met € 15,00 incasso kosten en wordt na 14 dagen uit handen gegeven aan het incassobureau.

Mochten er echter kosten zijn die een lid (ouders/verzorgers/voogd) niet heeft betaald dan worden deze middels de zwemgelden (lesgeld) eerst verrekend. Hierbij valt te denken aan administratie kosten, aangetekende kosten, en andere in rekening gebrachte verenigingskosten. Er blijft dan een restant van niet inbare lesgelden over welke wij dan alsnog uit handen geven aan het incasso bureau.
Leden die hun betalingsverplichting niet nakomen kan de toegang tot het zwembad worden geweigerd ,tenzij zij per direct hun verplichtingen nakomen.

Leden die meer dan drie maal achtereen een betalingsachterstand hebben, krijgen niet langer toegang tot het zwembad. Zij voldoen niet aan hun betalingsverplichtingen en zijn ook niet verzekerd via de Goudse Reddingsbrigade. Niet betaalde schulden worden dan geïnd volgens de bovenstaande procedure.

Zolang er nog openstaande bedragen zijn kan ook een ander lid van de familie geen GRB lid worden.

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat