U kunt uw aanmelding via deze website doen.

Leeftijd voor aanmelden minimaal 4 jaar en 9 maanden.

Voor aanmelding kind 5 t/m 12 jaar nog geen zwemdiploma.

Voor aanmelding kind 5 t/m 12 jaar met zwemdiploma.

Voor aanmeldingen 12 jaar en ouder.

En vergeet niet € 12,50 aan inschrijfgeld over te maken op NL31INGB0001673682 t.n.v. 

Penn goudse reddings brigade en met vermelding van de naam van het kind.

De datum van ontvangst inschrijfgeld is datum plaatsing op de wachtlijst.
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

Let op: momenteel is de wachtlijst voor kinderen 5 t/m 12 jaar zonder diploma aardig vol! Het kan daardoor 1 tot 1 1/2 jaar duren voordat u een oproep krijgt

 


Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat